Thống kê chu kỳ Đặc Biệt KQXS Truyền Thống - Siêu Kết Quả™

Xem đến ngày
(từ 2014)
Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đầu Max gan
Đầu 0 ra ngày 12-01-2022 (88903) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 8 ngày19
Đầu 1 ra ngày 14-01-2022 (87219) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 6 ngày24
Đầu 2 ra ngày 15-01-2022 (20222) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 5 ngày7
Đầu 3 ra ngày 19-01-2022 (76930) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 1 ngày16
Đầu 4 ra ngày 17-01-2022 (88041) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 3 ngày32
Đầu 5 ra ngày 07-01-2022 (33657) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 13 ngày4
Đầu 6 ra ngày 08-01-2022 (98969) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 12 ngày8
Đầu 7 ra ngày 01-01-2022 (10676) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 19 ngày9
Đầu 8 ra ngày 20-01-2022 (71085) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày16
Đầu 9 ra ngày 09-01-2022 (93093) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 11 ngày12
Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ đuôi Max gan
Đuôi 0 ra ngày 19-01-2022 (76930) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 1 ngày50
Đuôi 1 ra ngày 17-01-2022 (88041) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 3 ngày16
Đuôi 2 ra ngày 15-01-2022 (20222) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 5 ngày11
Đuôi 3 ra ngày 12-01-2022 (88903) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 8 ngày2
Đuôi 4 ra ngày 18-01-2022 (46384) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 2 ngày4
Đuôi 5 ra ngày 20-01-2022 (71085) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày6
Đuôi 6 ra ngày 01-01-2022 (10676) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 19 ngày13
Đuôi 7 ra ngày 11-01-2022 (55427) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 9 ngày3
Đuôi 8 ra ngày 13-01-2022 (46638) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 7 ngày2
Đuôi 9 ra ngày 14-01-2022 (87219) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 6 ngày13
Chu kì gần nhất của các tổng trong 2 số cuối giải đặc biệt
Chu kỳ tổng Max gan
Tổng 0 ra ngày 14-01-2022 (87219) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 6 ngày41
Tổng 1 ra ngày 13-01-2022 (46638) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 7 ngày5
Tổng 2 ra ngày 18-01-2022 (46384) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 2 ngày4
Tổng 3 ra ngày 20-01-2022 (71085) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 0 ngày2
Tổng 4 ra ngày 16-01-2022 (55431) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 4 ngày28
Tổng 5 ra ngày 17-01-2022 (88041) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 3 ngày9
Tổng 6 ra ngày 30-12-2021 (62033) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 21 ngày11
Tổng 7 ra ngày 03-01-2022 (37061) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 17 ngày5
Tổng 8 ra ngày 23-12-2021 (78708) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 28 ngày3
Tổng 9 ra ngày 11-01-2022 (55427) đến 20-01-2022 vẫn chưa ra là 9 ngày5
Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...
Dự đoán Xổ Số Hôm Nay
Khu Chăn Nuôi VIP