Keno Vietlott - Trực tiếp kết quả Xo So Keno Vietlott

Keno Vietlott - Trực tiếp kết quả Xo So Keno Vietlott "Chính Xác" trên hệ thống xổ số Siêu Kết Quả. Xo So Keno được phát hành từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút hàng ngày.

Kết quả Keno mở thưởng từ Thứ Hai đến Chủ Nhật với tần suất quay số mở thưởng 10 phút/kỳ. Keno Vietlott  mở bán vé liên tục trong suốt thời gian của mỗi kỳ quay số mở thưởng.

"KENO VIETLOTT - DỄ CHƠI – DỄ TRÚNG"

Kỳ quay tiếp theo: #71426 10:00
Kỳ: #0071425
21/10/2021
12
14
18
23
24
26
27
28
33
34
35
36
38
39
40
65
67
74
76
79
Kỳ: #0071424
21/10/2021
01
03
07
11
25
26
30
31
32
34
36
41
49
51
57
74
75
76
77
79
Kỳ: #0071423
21/10/2021
06
07
14
19
22
23
32
33
37
40
41
46
50
51
55
58
59
72
74
80
Kỳ: #0071422
21/10/2021
06
10
16
17
20
21
24
32
33
42
44
47
48
52
54
60
61
67
76
78
Kỳ: #0071421
21/10/2021
05
06
14
18
26
27
30
32
43
44
53
55
58
63
65
68
69
74
78
79
Kỳ: #0071420
21/10/2021
02
10
13
19
25
31
40
42
45
50
51
52
55
58
59
61
64
72
73
75
Kỳ: #0071419
21/10/2021
04
08
11
13
18
20
21
29
31
38
40
43
44
51
52
56
62
63
66
80
Kỳ: #0071418
21/10/2021
03
05
09
12
17
21
27
29
31
36
37
43
45
47
48
53
59
63
72
78
Kỳ: #0071417
21/10/2021
03
05
08
18
22
26
30
33
34
38
40
44
45
52
55
57
68
69
73
77
Kỳ: #0071416
21/10/2021
06
07
21
26
27
31
33
41
44
46
48
49
58
62
63
71
73
77
78
79
Kỳ: #0071415
21/10/2021
02
05
07
12
14
19
20
21
22
28
30
36
39
48
53
54
64
65
68
80
Kỳ: #0071414
21/10/2021
02
05
11
18
19
20
28
31
34
35
43
52
53
54
56
61
64
71
75
80
Kỳ: #0071413
21/10/2021
03
05
09
11
19
23
25
28
29
39
45
50
53
54
60
67
69
71
73
77
Kỳ: #0071412
21/10/2021
02
03
08
10
11
15
16
17
26
28
42
43
50
52
55
56
63
65
70
76
Kỳ: #0071411
21/10/2021
02
07
09
14
15
17
18
25
31
40
49
55
56
58
59
61
66
70
75
78
Kỳ: #0071410
21/10/2021
02
09
13
16
17
18
23
26
28
34
40
47
48
55
56
73
74
75
76
78
Kỳ: #0071409
21/10/2021
01
06
08
11
12
18
22
25
31
32
37
40
44
51
52
55
64
70
79
80
Kỳ: #0071408
21/10/2021
09
12
15
16
20
21
27
31
32
37
40
47
52
56
60
61
66
69
76
80
Kỳ: #0071407
21/10/2021
03
05
07
08
16
17
23
37
42
43
44
57
58
66
67
68
74
76
78
80
Kỳ: #0071406
21/10/2021
04
06
07
12
15
17
18
24
27
35
36
41
46
47
52
54
56
59
78
79
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
- Quay số mở thưởng mỗi 10 phút

Thống kê xổ số Vietlott Keno 100 kỳ quay

12
25 lần
14
24 lần
18
33 lần
23
22 lần
24
15 lần
26
23 lần
27
27 lần
28
27 lần
33
19 lần
34
22 lần
35
22 lần
36
22 lần
38
19 lần
39
26 lần
40
33 lần
65
20 lần
67
23 lần
74
24 lần
76
23 lần
79
26 lần
01
20 lần
03
26 lần
07
27 lần
11
25 lần
25
19 lần
30
25 lần
31
28 lần
32
27 lần
41
26 lần
49
16 lần
51
23 lần
57
22 lần
75
27 lần
77
26 lần
06
27 lần
19
19 lần
22
30 lần
37
22 lần
46
31 lần
50
21 lần
55
29 lần
58
30 lần
59
22 lần
72
26 lần
80
25 lần
10
25 lần
16
32 lần
17
37 lần
20
22 lần
21
27 lần
42
20 lần
44
28 lần
47
23 lần
48
31 lần
52
33 lần
54
24 lần
60
23 lần
61
29 lần
78
39 lần
05
23 lần
43
25 lần
53
29 lần
63
22 lần
68
27 lần
69
27 lần
02
28 lần
13
20 lần
45
26 lần
64
29 lần
73
23 lần
04
31 lần
08
24 lần
29
22 lần
56
24 lần
62
15 lần
66
27 lần
09
25 lần
71
17 lần
15
26 lần
70
23 lần

Giới thiệu về Vietlott Keno

Keno Vietlott - Xem trực tiếp kết quả Xo So Keno Vietlott "Chính Xác" trên hệ thống xổ số Siêu Kết Quả. Xo So Keno được phát hành từ 06 giờ 00 phút và kết thúc chậm nhất 21 giờ 55 phút hàng ngày.

Kết quả Keno mở thưởng từ Thứ Hai đến Chủ Nhật với tần suất quay số mở thưởng 10 phút/kỳ. Keno Vietlott  mở bán vé liên tục trong suốt thời gian của mỗi kỳ quay số mở thưởng.

Vietlott đưa ra tổ hợp số từ 01 đến 80 để người chơi chọn các loại vé có 1 hoặc 2,3,4, 4,5,6,7,8,9,10 cặp số. Nếu vé có 1 cặp số trùng với 1 trong 20 cặp số của kết quả trúng thưởng thì vé đó trúng 20.000 đồng. Vé có 2 cặp số trùng với 2 cặp số của kết quả trúng thưởng sẽ trúng 90.000 đồng…

Khách hàng sẽ được quyền tham gia mua vé số và chơi liên tiếp tối đa 30 kỳ quay cho cùng một bộ số. Giá vé một bộ số có giá 10.000vnđ, khách hàng sẽ có 3 cách chọn số như sau:

+ Người chơi tự chọn số bằng cách tô các con số trên bảng chọn số

+ Máy tính tự chọn ngẫu nhiên.

+ Người chơi chọn vài số còn lại máy tính chọn ngẫu nhiên số còn lại.

Cơ cấu giải thưởng Vietlott Keno

a) Gồm rất nhiều hạng giải thưởng và quay số mở thưởng 20 lần trong 01 kỳ Quay số mở thưởng để lựa chọn ra 20 số trong tập hợp các số từ 01 đến 80:

b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:

Cơ cấu giải thưởng Vietlott Keno

* Tổng giá trị trả thưởng tối đa thanh toán cho Hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng:

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng giải thưởng

+ Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ/(chia cho) số lần trúng thưởng

- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị phải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng

- Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.

Cách chơi Vietlott Keno

1. Cách chơi cơ bản:

– Người chơi chọn từ 01 đến 10 số trong dãy số từ 01 tới 80 để tham gia dự thưởng.

– Khách hàng chọn thẻ dùng viết chì tô đen lên thẻ các con số muốn chọn để tham gia dự thưởng (hoặc) theo hình thức tự chọn(do máy tính chọn ngẫu nhiên).

– Khách hàng có thể mua một vé để tham gia dự thưởng 1 lần và có thể mua nhiều vé để tham gia dự thưởng nhiều lần (hoặc) tham gia 1 kỳ quay hay nhiều kỳ quay số.

– Nhà cái sẽ rút ngẫu nhiên 20 số trong các con số từ 01 đến 80

– Khách hàng sẽ dò 20 số này so với 10 số mà mình đã lựa chọn

2. Cách chơi Tài (lớn) – Sửu (nhỏ)

+ Tài (Lớn): trong 20 số xổ ra, có 13 số trở lên nằm trong giá trị từ 41 đến 80

+ Sửu (Nhỏ): trong 20 số xổ ra, có 13 số trở lên nằm trong giá trị từ 01 đến 40

3. Cách chơi chẵn lẻ.

+ Chẵn: có 13 hoặc 14 số trong 20 số là số chẵn (từ 15 số trở lên là số chẵn)

+ Lẻ: có 13 hoặc 14 số trong 20 số là số lẻ (từ 15 số trở lên là số lẻ) 

*** Kết quả xổ số Keno sẽ được trực tiếp tại hệ thống Sieuketqua.com

Nơi lãnh thưởng Keno Vieltott

Chi nhánh Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Vietinbank, Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 08.38.212.629

Chi nhánh Cần Thơ:

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà LienVietPostBank, 62 Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ 

Tel: 0.710,6 252 245

Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu:

Địa chỉ: Số 23 Lý Thường Kiệt, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Chi nhánh Khánh Hòa:

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà LienVietPostBank, số 69-71 Thống Nhất, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

"KENO VIETLOTT - DỄ CHƠI – DỄ TRÚNG"

Dò vé số Online - May mắn mỗi ngày!...
Dự đoán Xổ Số Hôm Nay
Khu Chăn Nuôi VIP